پێرستی گوندەکانی مەھاباد

شارستانی مەھاباد خاوەن دوو بەشی:ناوەندی و خەلیفانە. بەشی ناوەندی سێ گوندستانی ئاختاچی ڕۆژاوا، موکریانی ڕۆژھەڵات و موکریانی ڕۆژاوا لەخۆ دەگرێ و بەشی خەلیفانیش دوو گوندستانی کانی بازاڕ و مەنگوڕی ڕۆژھەڵاتی ھەیە؛ ھەروەھا بەگشتی ئاوایییەکان بەسەر چوار ناوچەی شاروێران، محاڵ، گەورکایەتی و مەنگوڕایەتیدا دابەش بوون.

شاروێران

دەستکاری

گەورکایەتی

دەستکاری

مەنگوڕایەتی

دەستکاری