پێداگۆجی

بیردۆز و کارپێکردنی پەروەردە
نووسین لەسەر تەختەی ڕەشدا

پێداگۆجی ھونەر یان زانستی بوون بە مامۆستا و وانەگووتنەوەیە.

وشەڕەتناسیدەستکاری

وشەی پێداگۆجی لە وشەی یۆنانی paidagōgeō ھاتووە، کە واتا «ڕێنمایی منداڵەکەت بکەی.»[١]

سەرچاوەکاندەستکاری