پێداگۆجی

بیردۆز و کارپێکردنی پەروەردە

پێداگۆجی ھونەر یان زانستی بوون بە مامۆستا و وانەگووتنەوەیە.

نووسین[بەستەری مردوو] لەسەر تەختەی ڕەشدا

وشەڕەتناسیدەستکاری

وشەی پێداگۆجی لە وشەی یۆنانی paidagōgeō ھاتووە، کە واتا «ڕێنمایی منداڵەکەت بکەی.»[١]

سەرچاوەکاندەستکاری