٢٩ی ئەیلوول ٢٧٢ـەم ڕۆژی ساڵە، (٢٧٣ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٩٣ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەرە دەرەکییەکان دەستکاری