٢٨ی ئەیلوول ٢٧١ـەم ڕۆژی ساڵە، (٢٧٢ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٩٤ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری