٢٧ی تشرینی یەکەم

ڕێکەوت

٢٧ی تشرینی یەکەم ٣٠٠ـەم ڕۆژی ساڵە، (٣٠١ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٦٥ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری