لە زۆربەی گیانداران دا، بە تایبەتی گیانلەبەرە پێ گەیشتووەکان، دوو ڕەگەز دەبینرێ: نێر و مێ. ئەرکی ڕەگەزی مێ زۆرتر دووگیانییە و ڕەگەزی نێرش ئەرکی باروەر کردنی لە ئەستۆیە.

نیشانی ڕەگەزی مێ

وتارە پەیوەندی دارەکاندەستکاری

پەراویزەکاندەستکاری

سەڕچاوەدەستکاری

  • ویکی فارسی [١]