ماسوولکەی کۆڵ

ماسوولکەی کۆڵ (musculus trapezius) بریتییە لە ماسوولکەیەکی گەورەی سێگۆشەیی، یەکێکە لە ماسوولکەکانی پشت، کە دواوەی مل و ھەردوو شانەکان و ماسوولکەکانی سک بەیەک دەبەستێتەوە بە بڕبڕەکانی پشت لە بڕبڕەی دوازدەھەم.

شوێن و دیاریکردنیدەستکاری

ھەڵکەوتەدەستکاری

 
شێوە و پێکھاتەکانی ماسولکەی کۆڵ.

ھەستکردنیدەستکاری

ئاژنیندەستکاری

پیشەدەستکاری

سەرچاوەکاندەستکاری