gd-5Tha an neach seo 'na chleachdaiche proifeiseanta na Gàidhlig.