gd-2Tha comas labhairt meadhanach sa Ghàidhlig aig a' chleachdaiche seo.