gd-4Tha comas labhairt sa Ghàidhlig aig a' chleachdaiche seo cha mhòr mar chuideigin aig a bheil i on ghlùn.