خەفرەع

فیرعەونی میسری کۆن لە بنەماڵەی چوارەم

خەفرەع یان خەفری یان ئەو سیێەمین یان چوارەمین فیرعەونی خێزانەکەیە دەسەلاتی لە ٢٥٥٩، و٢٥٣٥ ق م بووە وە ئەو کوری پاشا خۆفۆیە

خەفرەع
Khafre statue.jpg
پیشەپاشا
زمانعەرەبی

دەربارەدەستکاری

خەفرەع لە خۆفۆی باوکیەتی وە دایکیشی تا ئێستا نەزانراوە

 
ه‏‏‏ە‏‏‏ڕ‏‏‏ە‏‏‏می خ‏‏‏ە‏‏‏فر‏‏‏ە‏‏‏ع

پەراویزەکاندەستکاری

https://en.wikipedia.org/wiki/Khafra https://ar.wikipedia.org/wiki/خفرع