حەیرانی (بە فارسی: حیرانی‎) ئەلبۆمێکی شارام نازرییە. ئەلبۆمەکە مۆسیقای کوردی و ئێرانیی تێدایە کە گرووپی شەمس لە ژێر چاودێریی کەیخەسرەو پوورنازریدا مۆسیقاکەیان ژەندووە و شارام نازری ئاوازەکەی خوێندووەتەوە.

مۆسیقادەستکاری

ھۆنراوەدەستکاری

سەرچاوەدەستکاری

حەیرانی لە ماڵپەڕی فەرمیی شارام نازریدا