جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «پۆل:ئەو نەرمامێرانەی کە بە جاڤا درووستکراون»

پەڕەی دروست کرد بە «ئەو نەرمامێرانەی کە بۆ درووستکردنیان زمانی پرۆگرامسازی جاڤا (زمانی پرۆگرامسازی)|...»ەوە
(پەڕەی دروست کرد بە «ئەو نەرمامێرانەی کە بۆ درووستکردنیان زمانی پرۆگرامسازی جاڤا (زمانی پرۆگرامسازی)|...»ەوە)
(بەبێ جیاوازی)