باسک، قۆڵ یان بازوو، یەکێکە لە پەلەکان، ھەموو مرۆڤێک دوو باسکی ھەیە، لە خوارەوەی ملیان بۆ دەرەوەی لەشیان درێژبووەتەوە. کۆتاییی ھەر باسکێک دەستێکە. مرۆڤەکان باسکەکان و دەستەکان بەکاردێنن بۆ ئەنجامدانی کارەکان و گرتنی شتەکان. ھەندێک لە گواندارە ڕەسەنەکانی تر باسکەکانیان بەکاردێنن بە مەبەستی جووڵانیان.

باسکێک