ڕۆژھەڵاتی ئەفریقا

(لە ئەفریقای ڕۆژھەڵاتەوە ڕەوانە کراوە)

ڕۆژهەڵاتی ئەفریقا یان ئەفریقای ڕۆژهەڵات، ناوچەیەکە لە ڕۆژهەڵاتی قاڕەی ئەفریقا، و ئەم دەوڵەتانەی خوارەوە دەگرێتەوە؛

ڕۆژهەڵاتی ئەفریقا

لە ڕووی جوگرافیەوە زۆرجار میسر و سوودان لەسەر ئەم ناوچەیە هەژمار ئەکرێن