ڕۆژھەڵاتی ئەفریقا

ناوچەی ڕۆژهەڵاتی کیشوەری ئەفریقا
(لە ئەفریقای ڕۆژهەڵاتەوە ڕەوانە کراوە)

ڕۆژهەڵاتی ئەفریقا یان ئەفریقای ڕۆژهەڵات، ناوچەیەکە لە ڕۆژهەڵاتی قاڕەی ئەفریقا، و ئەم دەوڵەتانەی خوارەوە دەگرێتەوە؛

ڕۆژهەڵاتی ئەفریقا

لە ڕووی جوگرافیەوە زۆرجار میسر و سوودان لەسەر ئەم ناوچەیە هەژمار ئەکرێن