ئالیس بارنھام (بە ئینگلیزی: Alice Barnham، ١٥٩٢١٦٥٠) ژنی فرانسیس بەیکۆن، زانا و سیاسەتوانی گەورەی ئینگلیزە. ئالیس ژنێکی دەوڵەمەند بووە و لە ساڵی ١٦٠٦دا لەگەڵ بەیکۆن زەماوەندی کردووە.

وینەی ئالیس بارنھام

سەرچاوە دەستکاری

Will and Ariel Durant, The Story of Civilization, Volume 7, Age of Reason, Pages 206-208