ھەور کۆیەکە لە ھەڵمی ئاو کە وا لە بەشە خوارەکانی ئاتمۆسفێر پێک دێت و بە ھۆی ساردی ھەوا لە بەشە ژوورەکان کۆ دەبێتەوە دەبێتە ھەور.

وێنەی بانی هەورەکان