کۆکوس بەکتاریایەکە شێوەی گۆیی یان بازنەیی ھەیە. کۆکوس یەکێکە لە سێ شێوەکەی بەکتریا. وشەی کۆکوس لە یۆنانی بە مانای "توو" دێت.

ئەمانە ھەنێکن لە نموونەکانی بەکتریاکە: بەکتریای ستافیلۆکۆکەس

سەرچاوەکان

دەستکاری


بەستەرە دەرەکییەکان

دەستکاری