چاپکردن پرۆسەی دروست کردنی دەق و وێنەیە لە ڕێگای بەکارهێنانی فۆڕمێکی سەرەکی یان داڕێژەیەکی تایبەت.[١]

ماشینی چاپی یۆھانس گووتنبێرگ کە یەکێکە لە یەکەمین ماشینی چاپە مۆدێرنەکان

پەڕاوێزدەستکاری