پارێزگای فێتچابون

پارێزگای تایلەند

فێتچابون یەکێکە لە حەفتا و شەش پارێزگاکەی تایلەند درێژدەبێتەوە بۆ سەرەوەی باکووری تایلەند. ھاوسێیە لەگەڵ پارێزگاکانی لۆوێی، خۆن کاین، چاییافوم، لۆپبوری، ناخۆن ساوان، فیچیت، فیتسانولۆک.

سەرچاوەکان

دەستکاری


بەستەرە دەرەکییەکان

دەستکاری