٧ی کانوونی یەکەم

ڕێکەوت

٧ی کانوونی یەکەم ٣٤١ـەم ڕۆژی ساڵە، (٣٤٢ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٢٤ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری