٤ی کانوونی یەکەم

ڕێکەوت

٤ی کانوونی یەکەم ٣٣٨ـەم ڕۆژی ساڵە، (٣٣٩ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٢٧ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری