٢٦ی کانوونی یەکەم

ڕێکەوت

٢٦ی کانوونی یەکەم ٣٦٠ـەم ڕۆژی ساڵە، (٣٦١ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٥ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری