٢٢ی کانوونی یەکەم

ڕێکەوت

٢٢ی کانوونی یەکەم ٣٥٦ـەم ڕۆژی ساڵە، (٣٥٧ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٩ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری