٢٢ی ئەیلوول ٢٦٥ـەم ڕۆژی ساڵە، (٢٦٦ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ١٠٠ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری