٢١ی کانوونی یەکەم

ڕێکەوت

٢١ی کانوونی یەکەم ٣٥٥ـەم ڕۆژی ساڵە، (٣٥٦ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ١٠ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری