٢٠ی کانوونی یەکەم

ڕێکەوت

٢٠ی کانوونی یەکەم ٣٥٤ـەم ڕۆژی ساڵە، (٣٥٥ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ١١ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری