١٨ی تشرینی یەکەم

ڕێکەوت

١٨ی تشرینی یەکەم ٢٩١ـەم ڕۆژی ساڵە، (٢٩٢ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٧٤ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری