نان خواردنێکی کۆنی میللەتانە، کە ھەویرەکەی لە ئارد و ئاو ئامادە دەکرێت و، دەبرژێنرێت، بۆی ھەیە چەند کەرەسەیەکی تریش تێکەڵی ھەویرەکەی بکرێت.

وێنەی جۆرە نانێکی ئیتاڵی بەناوبانگ

نان لە کوردەواریدا

دەستکاری

نان لە چاندی کوردەواریدا جێگەیەکی تایبەتی ھەیە و ژمارەیەکی زۆر نانی جۆراوجۆر لە کوردەواریدا دروست دەکرێن. بۆ نموونە:

 1. نان تیری
 2. نان ساجی
 3. خەپلە
 4. نانی دۆنمەنی
 5. چەن جۆر کولێرە
  1. کولێرە گاڵگاڵی
  2. کولێرە چەورە
  3. کولێرە پەنجەکێشی