فرێسکۆ شێوزاێکی وێنەکێشانە، و جۆرە وێنەیەکە کە لەسەر دیوار دەکرێت و ھەڵدەواسرێت. وێنەی دیوار ھەنێک کات پێی دەوترێت فرێسکۆ بەھەڵە، چونکە فرێسکۆی ڕاستەقینە لەسەر گەچێکی فرێس دەکرێت. وشەی فرێسکۆ لە ئیتاڵی بە مانای "فرێس - تازە - نوێ" دێت.

فرێسکۆیییەکی[بەستەری مردوو] بنمیج، دەیەی ١٦٠٠.
فرێسکۆیییەکی[بەستەری مردوو] دۆلفینەکانی شارستانییەتی مینۆسی لە کریت

سەرچاوەکان دەستکاری

بەستەرە دەرەکییەکان دەستکاری