دەمیلە بە (ئینگلیزی:stoma) دەرچەیەکە لەو دەرچە زۆرانەی لە گەڵاکانی ڕووەک یان لە قەدەکەیدا ھەیە بوار بەگاز گۆڕکی دەدات

دەربارەدەستکاری

زۆر لە بەشە ھەوایەکانی ڕووەک بە کیوتیکل داپۆشراون کیوتیکل ڕووەک دەپارێزی لە ونکردنی ئاو

سەرچاوەدەستکاری

  • کتێبی زانست پۆلی ١٢