دەمیلە بە (ئینگلیزی:stoma) دەرچەیەکە لەو دەرچە زۆرانەی لە گەڵاکانی ڕووەک یان لە قەدەکەیدا ھەیە بوار بەگاز گۆڕکی دەدات

دەربارە دەستکاری

زۆر لە بەشە ھەوایەکانی ڕووەک بە کیوتیکل داپۆشراون کیوتیکل ڕووەک دەپارێزی لە ونکردنی ئاو

سەرچاوە دەستکاری

  • کتێبی زانست پۆلی ١٢