دەروازە:پارێزگای ھەڵەبجە/زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١

دەروازە:پارێزگای ھەڵەبجە/زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە/١ زانکۆی ھەڵەبجە یەکێکە لە زانکۆ حکومییەکانی ھەرێمی کوردستان کە بەفەرمانی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە (١٦٧٠) لە ڕێکەوتی ٢٠١٠/٧/٨، وە بە پێی بڕگەی یەکەمی مادەی حەوتەم لە یاسای وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ژمارەی ١٠ی ساڵی ٢٠٠٨ وە فەرمانی وەزاریی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ژمارە (ن/٦٦٤) لە ٢٠١٠/٧/١٢   سەبارەت بە دامەزراندنی زانکۆکانی (ھەڵەبجە، ڕاپەڕین، زاخۆ، گەرمیان) لەلایەن کابینەی شەشەمی حکومەتی ھەرێمی کوردستانەوە بڕیاری دامەزراندنی بۆ دەرچووە.

زیاتر...

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٠

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١١

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٢

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٣

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٤

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٥

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٦

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٧

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٨

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ١٩

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٠

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢١

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٢

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٣

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٤

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٥

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٦

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٧

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٨

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٢٩

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٠

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣١

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٢

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٣

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٤

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٥

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٦

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٧

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٨

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٣٩

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٠

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤١

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٢

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٣

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٤

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٥

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٦

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٧

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٨

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٤٩

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٠

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥١

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٢

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٣

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٤

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٥

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٦

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٧

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٨

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٥٩

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٠

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦١

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٢

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٣

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٤

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٥

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٦

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٧

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٨

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٦٩

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٠

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧١

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٢

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٣

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٤

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٥

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٦

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٧

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٨

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٧٩

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٠

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨١

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٢

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٣

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٤

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٥

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٦

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٧

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٨

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٨٩

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٠

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩١

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٢

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٣

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٤

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٥

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٦

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٧

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٨

زانکۆ و پەیمانگاکانی پارێزگای ھەڵەبجە ٩٩