دەروازە:بەحرەین/ژیاننامەی هەڵبژێردراو

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ١

دەروازە:بەحرەین/ژیاننامەی هەڵبژێردراو/١

خەلیفە بن سەلمان بن حەمەد ئال خەلیفە (بە عەرەبی: خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة‎؛ لە دایکبووی ٢٤ ی تشرینی دووەمی ١٩٣٥ – مردووی ١١ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٠) سیاسەتوان و سەرۆک وەزیرانی بەحرەین بۆ ماوەی ٤٥ ساڵ بوو، کە لە ساڵی ١٩٧٠ەوە وەک سەرۆک وەزیرانی بەحرەین ساڵێک پێش سەربەخۆیی بەحرەین لە ١٥ی ئابی ١٩٧١ دا دەستی بە کار کرد ئەمەش درێژترین ماوەی سەرۆک وەزیرانییە لەسەر ئاستی جیھانی پێش مردنی. لە ١١ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٠ بەھۆی نەخۆشی کۆڕۆنا لە نەخۆشخانەی مایۆ کلینیک لە ئەمریکا لە تەمەنی ٨٤ ساڵی کۆچی دوای کرد.

زیاتر...

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٢

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٣

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٤

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٥

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٦

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٧

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٨

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٩

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ١٠

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ١١

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ١٢

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ١٣

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ١٤

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ١٥

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ١٦

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ١٧

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ١٨

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ١٩

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٢٠

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٢١

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٢٢

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٢٣

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٢٤

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٢٥

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٢٦

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٢٧

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٢٨

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٢٩

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٣٠

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٣١

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٣٢

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٣٣

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٣٤

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٣٥

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٣٦

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٣٧

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٣٨

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٣٩

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٤٠

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٤١

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٤٢

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٤٣

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٤٤

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٤٥

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٤٦

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٤٧

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٤٨

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٤٩

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٥٠

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٥١

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٥٢

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٥٣

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٥٤

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٥٥

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٥٦

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٥٧

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٥٨

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٥٩

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٦٠

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٦١

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٦٢

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٦٣

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٦٤

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٦٥

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٦٦

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٦٧

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٦٨

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٦٩

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٧٠

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٧١

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٧٢

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٧٣

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٧٤

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٧٥

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٧٦

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٧٧

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٧٨

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٧٩

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٨٠

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٨١

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٨٢

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٨٣

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٨٤

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٨٥

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٨٦

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٨٧

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٨٨

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٨٩

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٩٠

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٩١

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٩٢

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٩٣

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٩٤

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٩٥

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٩٦

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٩٧

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٩٨

ژیاننامەی هەڵبژێردراو ٩٩