دوولایەنی گیانلەبەرانێکن کە بەشێوەییەکی دوولایەنی ھاوتان. پێشەوە و دواوە و کۆتاییان ھەیە، لای سەرەوە و لای خوارەوە، لای چەپ و ڕاست، زۆربەی گیانبەران ھاوتان.

سەرچاوەکاندەستکاری


بەستەرە دەرەکییەکاندەستکاری