tl-3Ang tagagamit na ito ay nakakapag-ambag ng Tagalog sa mataas na antas.