tl-2Ang tagagamit na ito ay nakakapag-ambag ng Tagalog sa panggitnang antas.