мк-NКорисникот зборува македонски како мајчин јазик.