mk-4Овој корисник зборува македонски скоро како мајчин јазик.