cs-4Tento uživatel má znalosti
českého jazyka srovnatelné
s rodilým mluvčím.