cs-3Tento uživatel je schopen plynně komunikovat česky.