تووتن

(ڕەوانەکراوە لە توتنەوە)
گیای تەماکۆ یان تووتن بە سەوزی

تووتن یان تەماکۆ گیایەکە کە لە ئەمریکاوە پەیدا بوە. گەڵاکانی گیای تووتن لە دوای وشک کردن بۆ دروست کردنی جگەرە بەکار دێت.

سەرچاوەدەستکاری

گوڵنامەی کوردی