جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «توونس»

بەبێ کورتەی دەستکاری
تاگەکان: دەستکاریی مۆبایل بە وێبی مۆبایل دەستکاری کراوە
تاگەکان: دەستکاریی مۆبایل بە وێبی مۆبایل دەستکاری کراوە
|largest_city = capital
|government_type = [[کۆمار]]<ref name="art1"/>
|leader_title1 = [[Presidentسەرۆک of Tunisia|Presidentکۆمار]]
|leader_title2 = [[Prime Minister of Tunisia|Prime Minister]]
|leader_name1 = [[Moncef Marzouki]]