جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «ئەپاچی لووسیین»

+ 10 پۆل (خێراپۆل)
(+ 10 پۆل (خێراپۆل))
 
[[پۆل:ئەپاچی]]
[[پۆل:نەرمامێر]]
[[پۆل:بزوێنەری گەڕان]]
[[پۆل:نەرمامێری سەرچاوە کراوە]]
[[پۆل:نەرمامێری ئازاد]]
[[پۆل:نەرمامێری ئازاد و سەرچاوە کراوە]]
[[پۆل:نەرمامێری سەکۆبڕ]]
[[پۆل:ئەو نەرمامێرانەی کە بە جاڤا درووست کراون]]
[[پۆل:ئەو نەرمامێرانەی کە لەژێر مۆڵەتی ئەپاچیدان]]
[[پۆل:نەرمامێرە چالاکەکان]]
[[پۆل:نەرمامێرەکانی دامەزراوەی نەرمامێری ئەپاچی]]