جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «پارێزگای ئیلام»

بەبێ کورتەی دەستکاری
# [[شارستانی سیروان]]
# [[شارستانی مەڵگشای]]
# [[شارستانی مێهرانمێھران]]
 
شارە گەورەکانی ئەم پارێزگایە بریتین لە [[ئیلام]]، [[ئەیوان]]، [[دێلوڕان]]، [[ئاودانان]] و [[دەڕەشار]].