ھەڵبژاردەی تۆپی پێی مەکسیک: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

شائەمراز
ب ("Logoi_halbzhardai_maksik.png" سڕاوە؛ EugeneZelenko ئەم پەڕگەی لەسەر کامانز سڕیەوە بە ھۆی: commons:Commons:Licensing: Non-trivial logo - Using [[commons:MediaWiki:VisualFileChange...)
(شائەمراز)
== هەلبژاردەیھەلبژاردەی تۆپی پێی مەكسیكمەکسیک ==
[[پەڕگە:Maksik.jpg|thumb|هەلبژاردەی تۆپی پێی مەكسیك ]]
 
یەكێكھەلبژاردەی تۆپی پێی مەکسیک (Mexico national football team) یەکێک لە باشترین هەڵبژاردەكانیھەڵبژاردەکانی كیشوەریکیشوەری ئەمریكاریئەمریکاری باكوورباکوور لە سالی 1927١٩٢٧ یەكێتییەکێتی تۆپی پێی مەكسیكمەکسیک دامەزرا و لە سالی 1929١٩٢٩ بوو بەئەندامی رێكخراویرێکخراوی فیفا یەكەمیەکەم یاری نێودەولەتی هەڵبژاردەیھەڵبژاردەی مەكسیكمەکسیک لەسالی 1923بوو١٩٢٣بوو بەرامەبەر هەلبژاردەیھەلبژاردەی غواتیمالا كەکە یاریەكەییاریەکەی 3بە2٣بە٢ بردەوە گەورەترین سەركەوتنسەرکەوتن بۆ هەڵبژاردەیھەڵبژاردەی مەكسیكمەکسیک لە سالی 1987١٩٨٧ بوو بەرامبەر هەڵبژاردەیھەڵبژاردەی البهاماالبھاما كەکە یاریەكەییاریەکەی 13١٣ بە هیچھیچ بردەوە هەروەهاھەروەھا گەورترین دۆرانیشی بەرامبەر هەڵبژاردەیھەڵبژاردەی ئینگلتەرابوو لە سالی 1961١٩٦١ كەکە یاریەكەییاریەکەی 8٨ بەهیچبەھیچ دۆرانددۆراند، ،ھەڵبژاردەی هەڵبژاردەیمەکسیک مەكسیك 14جار١٤جار بەشداری مۆندیالی كردووەکردووە هیچھیچ كاتکات نازناوەكەینازناوەکەی بەدەست نەهێناوەنەھێناوە، ، 5٥ جاریش بەشداری جامی كیشوەرەكانیکیشوەرەکانی كردووەکردووە و لە سالی 1999١٩٩٩ جامەكەیجامەکەی بەدەست هێناوەھێناوە 16١٦ جاریش بەشداری جامی كۆنكاكافیکۆنکاکافی كردووەکردووە 9٩ جار نازناوەكەینازناوەکەی بەدەست هێناوە ھێناوە
 
لە مۆندیالی 2014٢٠١٤ توانی ئاستێكیئاستێکی باش پێشكەشبكاتپێشکەشبکات وتوانی تا قۆناغی 16١٦ ی هەڵبژاردەكانھەڵبژاردەکان سەركەوێتسەرکەوێت بەلام لە قۆناغی 16١٦ دوای بەرامبەربوونیان بە ئەنجامی 1بە١بە یەكیەک لە گەل هەڵبژاردەیھەڵبژاردەی بەرازیل بە لێدانی یەكلاكەرەوەیەکلاکەرەوە دۆرا.
هەلبژاردەی تۆپی پێی مەكسیك Mexico national football team
یەكێك لە باشترین هەڵبژاردەكانی كیشوەری ئەمریكاری باكوور لە سالی 1927 یەكێتی تۆپی پێی مەكسیك دامەزرا و لە سالی 1929 بوو بەئەندامی رێكخراوی فیفا یەكەم یاری نێودەولەتی هەڵبژاردەی مەكسیك لەسالی 1923بوو بەرامەبەر هەلبژاردەی غواتیمالا كە یاریەكەی 3بە2 بردەوە گەورەترین سەركەوتن بۆ هەڵبژاردەی مەكسیك لە سالی 1987 بوو بەرامبەر هەڵبژاردەی البهاما كە یاریەكەی 13 بە هیچ بردەوە هەروەها گەورترین دۆرانیشی بەرامبەر هەڵبژاردەی ئینگلتەرابوو لە سالی 1961 كە یاریەكەی 8 بەهیچ دۆراند ، هەڵبژاردەی مەكسیك 14جار بەشداری مۆندیالی كردووە هیچ كات نازناوەكەی بەدەست نەهێناوە ، 5 جاریش بەشداری جامی كیشوەرەكانی كردووە و لە سالی 1999 جامەكەی بەدەست هێناوە 16 جاریش بەشداری جامی كۆنكاكافی كردووە 9 جار نازناوەكەی بەدەست هێناوە
لە مۆندیالی 2014 توانی ئاستێكی باش پێشكەشبكات وتوانی تا قۆناغی 16 ی هەڵبژاردەكان سەركەوێت بەلام لە قۆناغی 16 دوای بەرامبەربوونیان بە ئەنجامی 1بە یەك لە گەل هەڵبژاردەی بەرازیل بە لێدانی یەكلاكەرەوە دۆرا