سیستمی دامەزراوەیی: جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکان

پەڕەی دروستکرد بە «پەڕگە: Diagram of the Federal Government and American Union edit.jpg|وێنۆک| دایگرامی ١٨٦٢ ی حکوومەتی فێدەراڵ و ...»ەوە
(پەڕەی دروستکرد بە «پەڕگە: Diagram of the Federal Government and American Union edit.jpg|وێنۆک| دایگرامی ١٨٦٢ ی حکوومەتی فێدەراڵ و ...»ەوە)
(بەبێ جیاوازی)
٢٦٣

دەستکاری