لە زانستی کۆمپیوتەر ئەڵقەی فۆڕ ڕستەیەکی زمانی بەرنامەسازییە کە ڕێگە دەدات کۆد بە دووپاتکردنەوە ئەنجام بدرێ.

ئەڵقەی فۆڕ دیاگرامی ڕۆیشتن