گامێتی بەرھەمھاتوو لە دابەشاندنی میۆسیس

گامێت یان خانەی زایەندی بریتیە لە ھەندێک خانەی تایبەتیبوو کە بەرپرسیارن لە تۆرەمخستنەوە (زاوزێ). گامێتەکان ئاساییانە ھەڵگری نیوەی کرۆمسۆمەکانی ئەو گیاندارەن کە لێی دروست بوونە.