پەڕەی سەرەکی بکەرەوە
گامێتی بەرھەمھاتوو لە دابەشاندنی میۆسیس

گامێت یان خانەی زایەندی بریتیە لە ھەندێک خانەی تایبەتیبوو کە بەرپرسیارن لە تۆرەمخستنەوە (زاوزێ). گامێتەکان ئاساییانە ھەڵگری نیوەی کرۆمسۆمەکانی ئەو گیاندارەن کە لێی دروست بوونە.