کەڕی لەدەستدانی تەواوی ھەستی بیستن و کەمبوونەوەی ھەستی بیستن بە گوێ کەمبیستی دەوترێت.[١]

ھێمای نێونەتەوەیی کەڕی و دژواری بیستن

سەرچاوەکان دەستکاری

بەستەرە دەرەکییەکان دەستکاری